naar kanaal van Liemers College

Rijke leeractiviteiten

Het Liemers College heeft als motto: ‘Het Liemers College laat je groeien’. De individuele leerling staat meer dan ooit centraal. Iedere leerling werkt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo aan persoonlijke leerdoelen. Om daar bij aan te sluiten, zullen onze leeractiviteiten meer 'rijke' leeractiviteiten moeten worden. We vragen alle collega’s een bijdrage te leveren aan het introduceren van rijke leeractiviteiten voor leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe projecten die je vakoverstijgend kunt organiseren, maar ook aan een bestaande les waarbij je de opdrachten kunt veranderen zodat een van de mediawijsheidcompetenties nadrukkelijker aan bod komt. Ook als je er slechts een paar accenten aanpast, draag jij bij aan het gezamenlijke streven naar meer rijke leeractiviteiten op het Liemers College. Om je op weg te helpen hanteert het Liemers College een lijst van 12 criteria; kenmerken waar je aan kan denken om je activiteiten rijker te maken. Daarbij is er onderscheid in vaste criteria (kenmerken die altijd aanwezig moeten zijn) en aanvullende criteria. Meer informatie is te vinden in dit leerpad over Rijke Leeractiviteiten. Hierin staan tips, handvatten en voorbeelden van collega’s.

Onderdelen

 • Rijke leeractiviteiten
 • Werkgroep Rijke Leeractiviteiten
 • Vaste criteria (A)
  • A1 Expliciete leerdoelen
  • A2 Complexiteitsschaal
  • A3 lln. zoeken eigen content
  • A4 Beoordelingsschema
 • Aanvullende criteria (B)
  • B1 Plaats-, tijd-, docentonafhankelijk
  • B2 Vakoverstijgend
  • B3 Hogere orde denkvaardigheden
  • B4 Sociale en communicatieve vaardigheden
  • B5 Zelfsturing
  • B6 Mediawijsheidcompetenties
  • B7 Real life-casus
  • B8 Competitieve elementen

Gratis leerpad

Start met leren

7 mensen volgen dit leerpad

Liemers College

We streven er naar om de leeractiviteiten van leerlingen in de juiste setting, binnen gepaste onderwijskundige ruimten met activerende uitdagende leermiddelen en met gewenste personele inzet plaats te laten vinden. De leerdoelen, die leerlingen onder begeleiding van onze collega’s moeten halen zouden het uitgangspunt van het onderwijs aan onze leerlingen moeten zijn. Vanuit een leerdoel bekijkt de docent welke leeractiviteit er moet worden ontplooid. Welke didactiek moet vervolgens worden ingezet en welke leermiddelen zijn passend bij de leeractiviteit van de leerlingen. Vervolgens moet de inzetbaarheid van een passende onderwijskundige ruimte worden bekeken. De docent stelt zich de vraag; moet de leeractiviteit plaatsvinden in een vaklokaal, praktijklokaal, Openleer Centrum, Studielandschap, in een instructieruimte of misschien wel buiten? De docent beraadt zich over zijn rol ter voorbereiding op de activiteit en zijn rol tijdens de activiteit. De cirkel is rond.

Meer van Liemers College

×