naar kanaal van Liemers College

21st Century Skills toepassen

Iedereen heeft het erover 21st Century Skills. Maar hoe pas je dit toe in de klas? In dit leerpad een aantal tips hoe je klein kunt beginnen.

Onderdelen

  • Wat zijn 21st Century Skills
  • Taxonomie van Bloom
  • Checklist 21st Century Skills
  • Beoordelen van 21st Century Skills

Gratis leerpad

Start met leren

1 mensen volgen dit leerpad

Liemers College

We streven er naar om de leeractiviteiten van leerlingen in de juiste setting, binnen gepaste onderwijskundige ruimten met activerende uitdagende leermiddelen en met gewenste personele inzet plaats te laten vinden. De leerdoelen, die leerlingen onder begeleiding van onze collega’s moeten halen zouden het uitgangspunt van het onderwijs aan onze leerlingen moeten zijn. Vanuit een leerdoel bekijkt de docent welke leeractiviteit er moet worden ontplooid. Welke didactiek moet vervolgens worden ingezet en welke leermiddelen zijn passend bij de leeractiviteit van de leerlingen. Vervolgens moet de inzetbaarheid van een passende onderwijskundige ruimte worden bekeken. De docent stelt zich de vraag; moet de leeractiviteit plaatsvinden in een vaklokaal, praktijklokaal, Openleer Centrum, Studielandschap, in een instructieruimte of misschien wel buiten? De docent beraadt zich over zijn rol ter voorbereiding op de activiteit en zijn rol tijdens de activiteit. De cirkel is rond.

Meer van Liemers College

×