naar kanaal van SSeGS Module 2 Bewegen als middel

D. Bewegen en persoonlijke (sociaal emotionele) ontwikkeling

Onderdelen

  • 1.introductie op het leerpad
  • 2.wat is persoonlijke ontwikkeling?
  • 3. jouw praktijk
  • 4. gedragsverandering
  • 5. Evaluatie
×