naar kanaal van SSeGS Module 2 Bewegen als middel NIEUW

B. Bewegen als middel voor kwalificering

Onderdelen

 • 1. Introductie
 • 2. Aandacht in de media
 • 3. Begripsomschrijving schoolprestaties
 • 4. Eenvoudige bewegingen tijdens de andere schoolvakken
  • 4.1 Voorbeelden
 • 5. Bewegen inzetten als didactisch hulpmiddel
 • 6. Vakkenintegratie
 • 7. Themagericht onderwijs
 • 8. Bronnenlijst
 • 9. Evaluatie
×