naar kanaal van SSeGS Module 2 Bewegen als middel NIEUW

D. Bewegen als middel voor socialisering

Onderdelen

 • 1. Introductie
 • 2. Bewegen en verbinding met anderen
 • 3. Meer bewegen met elkaar op school
 • 4. Groepsvorming betekent erbij horen
 • 5. Bewegingsactiviteiten gericht op groepsvorming
  • 5.1 In de klas
  • 5.2 Op school
  • 5.3 Buitenschools
 • Bronnenlijst
 • Evaluatie
×