naar kanaal van SSeGS Module 2 Bewegen als middel NIEUW

A. Introductie Bewegen en Sport als middel

Onderdelen

 • 1. Introductie
 • 2. Bewegen als wondermiddel
 • 3. Kader voor bewegen als middel
 • 4. Bewegen in het doeldomein persoonsvorming
  • 4.1 Fysieke ontwikkeling
  • 4.2 Emotionele ontwikkeling
  • 4.3 Cognitieve ontwikkeling
 • 5. Bewegen in het doeldomein socialisering
 • 6. Bewegen in het doeldomein kwalificering
 • 7. Op ontdekkingsreis
 • 8. Bronverwijzing
 • 9. Evaluatie
×