Hogeschool de Kempel

Hogeschool de Kempel is een zelfstandige monosectorale hogeschool die uitsluitend de opleiding tot leraar basisonderwijs aanbiedt in een voltijd en een deeltijd variant. Met een studentenaantal van zo’n 850 is De Kempel een kleine hogeschool en een middelgrote pabo (pedagogische academie basisonderwijs).

De Kempel behoort al jarenlang tot de beste lerarenopleidingen van Nederland en staat vanaf 1995 continu in de top 5 van de keuzegids hoger onderwijs. In de keuzegids 2012 staat De Kempel op een 3e plaats; “ In het zuiden van het land vind je één katholieke pabo. Deze is ook de beste uit de regio. Over de gehele linie ontvangt deze opleiding dubbele plusjes van haar studenten.”
In 2008 is de opleiding tot leraar basisonderwijs geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan). Deze accreditatietermijn loopt tot 1 januari 2016.

×