Kennismaking met LOB

Deze online module laat beginnende decanen in het voortgezet onderwijs kennismaken met loopbaanoriƫntatie en -begeleiding (LOB) en geeft antwoord op vragen als: wat is LOB eigenlijk? Wat zijn loopbaancompetenties? Wat is de rol en positie van het decanaat? En hoe kan ik zelf concreet aan de slag met LOB?

De module is gratis en in eigen tijd en tempo te volgen op dit online platform!

T.z.t is het mogelijk om de online module begeleid te volgen, als onderdeel van een 'blended' cursus. Daarin krijg je ook feedback op de gemaakte opdrachten. Houd hiervoor de websites van decanenverenigingen in de gaten:

http://www.nvs-nvl.nl
http://www.vvsl.nl

Deze online introductiemodule is mogelijk gemaakt door het Project Stimulering LOB van de VO-Raad.

www.spons.nl/kennismakingmetlob
×