Specialist-Sportieve-en-Gezonde-School

De sportieve en gezonde schoolcoördinator initieert en coördineert activiteiten in het kader van het project Gezonde School. Denk aan extra bewegingsactiviteiten tijdens en na schooltijd, buiten spelen, bewegen in de klas en het organiseren van sporttoernooien en sportevenementen. Ook het introduceren van lessen leefstijl, gezondheidseducatie (bijvoorbeeld gezonde tussendoortjes) behoren tot de legio activiteiten die een coördinator kan organiseren. Het doel is dat gezondheid op scholen breed gaat leven via een plan van aanpak dat als rode draad door de school heen loopt.

×