Tumult

Tumult heeft voor alle leerlingen activerend en gevarieerd lesmateriaal over vaardigheden. Ons lesmateriaal sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen, is flexibel in te zetten en vraagt weinig voorbereidingstijd. Zo krijg je makkelijk te geven lessen met beter resultaat.

Tumult daagt je uit om je vaardigheden en talenten te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.

×